Železnice & Historie
Úvodní stránka

Použití informací tohoto webu pro Vaši potřebu

Na stránkách archiv.kvalitne.cz zveřejněné texty a další informace lze použít v duchu autorského zákona, zejména pak ve formě citací.
Každý výňatek z textu na těchto stránkách zveřejněný jinde musí být doplněn citací:


Při uvádění celých stránek (např. v soupisu pramenů):

Kunt, Miroslav. Železnice & historie [on-line]. 2004. <http://www.archiv.kvalitne.cz>


Při citaci konkrétního textu (název textu je příklad, rok je rokem zveřejnění textu, nikoli aktualizace):

Kunt, Miroslav. Neuskutečněný projekt Nová Bystřice - Litschau [on-line]. 2004.
Dostupné z <http://www.archiv.kvalitne.cz>


Stažení celých stránek, tj. domény archivy.kvalitne.cz a jejich publikování v intranetu (nemá-li například přístup na Internet) je dovoleno, stejně tak rozšiřování CELÝCH stránek prostřednictvím CD. Stránky si stáhněte off-line např. pomocí WebDownloaderu.
Šíření částí stránek prostřednictvím tiskových rozmnoženin není dovoleno. Stránky určené ke stažení a vytištění (např. studie ve formátu RTF) jsou určeny pouze pro Vaši potřebu.
Jakékoli šíření i elektronické podoby stránek je však možné pouze bezplatně (nekomerčně).

  Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru