Železnice & Historie
Úvodní stránka

Jak na to

Studie

Literatura

Archivní prameny

Drobnosti z minula

Odkazy

Kontakt

Návštěvní kniha

Archivy a archivnictví (knihovny také)

Největší a nestarší dopravní knihovně hrozí nebezpečí aneb podivné jednání ČD, a.s.

Národní technické muzeum vypsalo výběrové řízení na "dokumentátora" Železničního muzea. Uzávěrka 15.6. (11.6.2004)

Státní ústřední archiv uzavřel z důvodu ohrožení fyzického stavu fond Sbírka staničních kronik (opisy pamětních knih železničních stanic). V budoucnu (nikdo ale neví kdy) bude studium možné jen z reprodukcí, pravděpodobně mikrofilmových. (1.4.2004)

O vývoji železničního archivnictví u nás naleznete podrobnosti ve studii Vývoj dopravního archivnictví v Československu se zvláštním zřetelem k archivům železničním. (28.2.2004)

Podle diskusního fóra K-REPORT (zpráva od ing. Ivo Mahela) přebírá Národní technické muzeum archiv VÚKV, Výzkumného ústavu kolejových vozidel (vagonky Ringhoffer). Týkat by se to mělo i výkresů uložených na pracovišti VÚKV ve Studénce a fotoarchivu. Podle informací PhDr. Jana Hozáka, vedoucího archivu NTM, převzalo budoucí železniční muzeum na Masarykově nádraží pod dohledem archivu zatím pouze kopie výkresů (originály zůstávají VÚKV).
Zde malou poznámku: Pokud by byla dokumentace uložena v archivu NTM, nic proti. Zvláště, když Státní oblastní archiv v Praze na upozornění nijak nereagoval a NTM již dříve převzalo z podniků technickou dokumentaci, kterou tento archiv "nechtěl". Ale železniční muzeum by rozhodně nemělo budovat "archiv" z úředních písemností. Muzejní hledisko od archivního je odlišné. Dobrý muzejník nebo i historik většinou není kvalifikovaným archivářem. Amatérsky se tenhle problém řešit nedá.
Zůstává také otázka, co bude s 50 nejstaršími výkresy (od 1854), alby a fotografiemi od Ringhoffera předanými kdysi Vagonářskému muzeu ve Studénce (viz Černín, Svatopluk. Vagonářské muzeum ve Studénce. In: Práce na dějinách dopravy. Rozpravy NTM Praha 1986, s. 178-179). (28.2.2004)

Do odvolání (snad do jara 2004) je uzavřen archiv ČD v Praze-Libni. Důvodem je stavba hokejové haly, kdy k objektu archivu (býv. výpravní budova Praha-Libeň horní nádraží) se lze dostat pouze přes kolejiště. (28.2.2004)

Co bude s knihovnou? Myslím tím Ústřední technickou knihovnu dopravy, vzniklou v roce 1920 na Ministerstvu železnic. Knihovna obsahuje naprosto unikátní fond monografií, periodik, předpisů, výzkumných zpráv a často i archiválií. Od 1. ledna na její činnost nepřispívá Ministerstvo dopravy, je zcela v režii Českých drah, a.s. Z dopravní knihovny se tak může stát pouze železniční (se všemi důsledky - ukončení odběru řady periodik apod.). Navíc České dráhy sloučili Správu železničních telekomunikací s odštěpným závodem DATIS. Podle pesimistů je to příprava na vyčlenění a privatizaci. Knihovna je součástí DATIS a je zajímavé, že v žádném z pojednání (např. v podnikových novinách ČD Železničář) o sloučení zmíněných závodů o ní nebylo zmínky. (28.2.2004)

Studium dějin dopravy ve Státním ústředním archivu patří statisticky ke špičce. S využitím fondu Ministerstvo železnic 1918-1945 se mohou srovnávat snad pouze archiválie ÚV KSČ. Podrobnosti budou pravděpodobně zveřejněny na stránkách Státního ústředního archivu. (28.2.2004)

Zajímá-li Vás co se dělo o povodních v srpnu 2002 a potom na Nábřeží (ve správním archivu Ministerstva dopravy), doporučuji navštívit stránku Státního ústředního archivu. Jsou zde i ukázky některých archiválií. (28.2.2004)

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru