Železnice & Historie
Úvodní stránka

Největší a nejstarší dopravní knihovně hrozí nebezpečí
aneb podivné jednání ČD, a.s.

Ústřední technická knihovna dopravy (ÚTKD), nejvýznamnější instituce tohoto druhu v bývalém Československu (založena roku 1919 jako úřední knihovna Ministerstva železnic), s více jak 100 tisíci knihovními jednotkami od 1. poloviny 19. století, je v ohrožení. Má se stěhovat. Na tom by nebylo nic divného, kdyby...
Prostory v Hybernské 5, kde se knihovna dosud nacházela, jsou pro jiný účel ČD, a.s. obtížně použitelné. Jedná se o hluboké sklepy (druhý suterén), ve kterých kdysi býval bankovní tresor. Cílem přesunu má být navíc nákladové nádraží Žižkov, které figuruje v "rozvojových" plánech ČD, a.s., města Prahy i developerů jako komerční oblast, kde dojde k nové výstavbě a změně původního účelu - nádraží má být zcela zrušeno. Budova v Hybernské má údajně připadnout prosazované dceřinné firmě "ČD Cargo". Také personálně je dnes knihovna na minimu, provozní doba byla maximálně omezena a elektronický katalog se téměř nedoplňuje. Zda bude provoz knihovny ještě obnoven a za jak dlouho, se můžeme jen dohadovat. Kdo nikdy nestěhoval podobné množství materiálu, asi nepochopí.
Pro ČD je jistě problematické knihovnu financovat - ministerstvo spolufinancování ukončilo k 1.1.2004 a také SŽDC, s.o. (vedle ČD, a.s. druhá nástupnická organizace býv. ČD, s.o.) dává od knihovny ruce pryč, ačkoli obě tyto instituce by měly mít - alespoň teoreticky - zájem na její další existenci. Ani tato situace však nedává ČD, a.s. právo informovat o situaci pouze lakonickým "Ode dne 1.2.2007 bude knihovna z technických důvodů (stěhování) zavřena. Čtenářům se omlouváme."
Osud všech ostatních odborných knihoven ČD - Ústavu podnikové výchovy, OPŘ v Plzni aj. (které ovšem s ÚTKD lze jen těžko srovnávat) je varující.
O případné reakci ČD, a.s. budu na tomto místě informovat.

Novinky

ČD, a.s. na e-maily odpovídati neráčí (ke dni 6.3.2007), zato ráčily publikovat v týdeníku Železničář č.8/2007 rozhovor Martina Haráka Technická knihovna se stěhuje. Jde o PR stať, z níž stojí za to citovat o předpokládané době stěhování knihovny: "Snahou je, aby bylo možné od letních měsíců pro čtenáře opět poskytovat služby v plném rozsahu." a také o dalších úkolech, které zaměstnanci knihovny zabezpečují: "...řadou dalších činností, mezi něž patří například vydávání speciálních edic, překlady článků z odborného tisku, vytváření databázového systému TRIS (průběžné zařazování aktuálních oborových anotací) či pořizování rešerší. Dále nakupují všechna periodika a knihy pro potřeby odborů GŘ a v neposlední řadě připravují i materiály pro Mezinárodní železniční unii UIC."
V Obzoru, týdeníku Odborového sdružení železničářů č. 10/2007, vyšel příspěvek z pera Martina Navrátila Největší česká dopravní knihovna se stěhuje a její další osud je ohrožen , který opakuje argumentaci, kterou jsem zde uvedl. Díky němu snad ČD, a.s. konečně budou adekvátně reagovat (podezírat Kohosi z cenzury podnikových novin bych si nedovolil) a odpovědí na tyto otázky:

  • Proč se knihovna stěhuje do prostor, které jsou v krátké době určeny pro mimodrážní komerční využití?
  • Proč knihovna vůbec opouští Hybernskou?
  • Jsou ČD, a.s. knihovnu vůbec schopny a ochotny provozovat (a to i personálně)? Co tedy zamýšlejí do budoucna?
Jak jsem zjistil, nejsem sám, koho osud knihovny zajímá. Ptát se možná budou i jiní.

Na závěr pár zajímavostí, služebních výpůjčních lístků z prvních desetiletí existence knihovny:

Odkazy ke knihovně:
- Stránky knihovny (pozn.: elektronický katalog není zdaleka úplný)
- Historie knihovny v revue Doprava
- Rozhovor v týdeníku Železničář (2002)
- Rozhovor v týdeníku Železničář (2005)
- Obdobná resortní Zemědělská a potravinářská knihovna (v současnosti asi 10x větší než ÚTKD)

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru