Železnice & Historie
Úvodní stránka | Drobnosti z minula

Odvolání zástupce Československých aerolinií v X pro opilost.

Pozn.: Z důvody ochrany osobních údajů jména města i osob nahrazeny vymyšlenými iniciálami.

"Letecký dopis z X, došlo 4.12.1961

Pro s.[oudruha] A

Opět upozornuji na nemožné chování B zást.[upce] ČSA v X. Přes osobní domluvy znovu se opil při večeři na níž pozval sovět.[ského] a bulhar.[ského] let.[eckého] zástupce. Napájel je tak, že jeden z pozvaných rozbil repré sklo a polil koberce. Sám se opil, obtěžoval manželku sovět. zástupce, který se velmi rozčiloval. I na ulici se nemožně choval. Nekontroluje se v pití. Vyhýbá se styků s kolektivem, nehlásí nikomu kde je když nepřijde do práce. Tvrdí, že je vedoucím a nemusí se nikomu zpovídat. Máme obavy, že může v opilství způsobit politické i hospod. škody. Není správné ho nechávat dále v kapit. zemi. Informuj a sděl výsledek.

         C

[Poznámka rukou:] Okamžitě odvolat do 10.XII."


Pramen: Státní ústřední archiv, fond MDS

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru