Železnice & Historie
Úvodní stránka | Drobnosti z minula

Pravomoc dopravních oddělení krajských národních výborů (KNV)
ve věcech dopravních

(k čj. MD 3066/50)
  1. Konání místního (komisionelního) šetření ve věcech stavby dráhy, staveb na dráze, dále místního (komisionelního) šetření o snesení dráhy, která byla zrušena.
  2. Konání místního šetření o zabezpečení železničních přejezdů (přechodů), jde-li o křižovatky se silnicemi I. třídy.
  3. Sledování poměrů na železničních přejezdech (přechodech) a konání jejich pravidelných prohlídek.
  4. Místní šetření při stanovení výjimek ze zákazu cizích staveb v tzv. "zakázaném prostoru", ohledně stanovení podmínek pro takové stavby.
  5. Místní šetření k zjištění, je-li zajištěna bezpečnost pro tzv. pomocnou dopravu na dráze, která je ve stavbě.
  6. Místní šetření za účelem přezkoušení opatření k ochraně mimodrážních elektrických vedení.
  7. První hlavní prohlídka mostů a u mostů silničních a cestovních popř. zatěžkávací zkouška.
  8. Předběžná resp. dodatečná technická revize zařízení dráhy.
  9. Technicko-bezpečnostní zkouška.
  10. Vyzkoušení lokomotiv a drážních motorových vozidel před uvedením do provozu.

Body 7 až 10 nepřicházejí v úvahu jde-li odráhy provozované národním podnikem ČSD nebo o drážní vozidla ČSD, příp. vojenské správy.
Výkon státního dozoru ve věcech veřejné správy drah se v případě drah provozovaných ČSD netýká KNV.

Miroslav Kunt, 1994


Pramen: Spis čj. MD 3066/50, Státní ústřední archiv v Praze

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru