Železnice & Historie
Úvodní stránka | Drobnosti z minula

Kolejnicové soustavy užívané rakouskými státními drahami

k roku 1896
Soustava Materiál
kg/bm
Příslušná soustava výměn Poznámka  
I nová ocel 43,0 - Arlbergský tunel a zkušební trať Admont - Selzthal (soustava XXV stará = soustava I nová) *
I stará železo
a
ocel
35,4
35,4
I
a
Ia
Prvotní profil Dráhy císařovny Alžběty  
Ia ocel 42,0 - Stoličkové kolejnice *

II
železo
a
ocel

36,1
II
a
IIa
Profil Dráhy císařovny Alžběty z let 1868 až 1876 (výměnová soustava III stará = výměnová soustava IIa) *
III železo
a
ocel
31,8 III Prvotní profil dřívější Dráhy korunního prince Rudolfa *
IIIa ocel 30,3 III Pozdější ocelový profil Dráhy korunního prince Rudolfa (výměnová soustava IV stará = výměnová soustava III) *
IV železo
ocel
31,1
30,58
IV
a
IVa
Prvotní profil na Salzkammergutbahn, Istrianer-Bahn, Dalmatiner Bahn, Tarvis - Pontafel, Donauuferbahn, kromě toho na Vorarlbergbahn, Rakovník - Protivín, Tarnów - Lełuchów a Dniesterbahn, Dráze arcivévody Albrechta, I. Uhersko-haličské dráze a na dráze Lvov - Černovice - Jasy (výměnová soustava V stará = výměnová soustava IV /bez podvlaků/) (výměnová soustava Va stará = výměnová soustava IVa /s podvlaky/) *
V ocel 33,2 - Nový ocelový profil Západní dráhy císařovny Alžběty z let 1877 až 1882 *
VI železo 32,5 VI
a
VIa
Prvotní profil Braunau - Strachwalchen, I. Uhersko-haličské dráhy, Uherské západní dráhy a Dráhy arcivévody Albrechta, Rakovník - Protivín (trať Milín - Zdice)  
VIa železo 35,5 - Prvotní profil horské trati I.Uhersko-haličské dráhy  
VII ocel 27,5 VII Prvotní profil hlavní trati Niederösterr. Südwestbahn  
VIII ocel 22,9 VIII Prvotní profil vedlejších drah Niederösterr. Südwestbahn  
IX stará železo 35,4 IX Prvotní profil Vorarlbergbahn  
IX nová ocel 32,75 IX
a
IXa
Nový ocelový profil České západní dráhy (B.W.B./II) (výměnová soustava IX na dřevěných, IXa na železných příčných pražcích) *
X ocel 35,4 X Normální profil c.k. rakouských státních drah pro hlavní dráhy I. řádu *
XI ocel 31,72 XI Normální profil c.k. rakouských státních drah pro hlavní dráhy II. řádu *
XII železo
ocel
31,0
31,7
XIV Prvotní profil hlavní tratě Moravské pohraniční dráhy  
XIII železo 28,0 XV Prvotní profil Moravské pohraniční dráhy, odbočná trať Zábřeh - Sobotín  
XIV železo
a
ocel
35,4
35,0
XIV Prvotní profil dřívější Dráhy císaře Františka Josefa a Plzeňsko-březenské dráhy (výměnová soustava XVI stará, pro železné kolejnice = výměnová soustava XIV) (výměnová soustava XVII stará, pro ocelové kolejnice = výměnová soustava XIV) *
XV železo
ocel
35,09
34,80
XVIII Prvotní profil Pražsko-duchcovské dráhy  
XVI železo 34,78 XIX
a
XIXa
Prvotní profil Duchcovsko-podmokelské dráhy  
XVIa ocel 32,84 XIX
a
XIXa
Starší ocelový profil Duchcovsko-podmokelské dráhy  
XVII ocel 37,3 - Novější ocelový profil Duchcovsko-Podmokelské dráhy  
XVIII železo 33,54 XX Profil Plzeňsko-březenské dráhy  
XIX ocel 29,1 - Novější profil Plzeňsko-březenské dráhy  
XX ocel 23,0 XX Normální profil c.k. rakouských státních drah pro místní dráhy (výměnová soustava XXI stará = výměnová soustava XX) *
XXI ocel 23,7 XXII Starší profil c.k. rakouských státních drah pro místní dráhy  
XXII železo 36,4 (nový)
35,5 (opotřebený)
XXIII
a
XXIV
Prvotní profil haličské Dráhy Karla Ludvíka a Dráhy Lvov - Černovice - Jasy  
XXIII ocel 32,75 XXIII Nový profil Dráhy Lvov - Černovice - Jasy (výměnová soustava XXV stará = výměnová soustava XXIII) *
XXIV ocel 26,0 XXIV nový
XXIVa nový
Nový profil pro místní dráhy (stará výměnová soustava XXVI = XXIV nová, s přímými jazyky délky 4,6 m; stará výměnová soustava XXVII = XXIVa nová, s ohnutými jazyky délky 4,7 m) *
XXVI ocel 31,77 XXVIII Starší ocelový profil Dráhy Karla Ludvíka  
XXVII ocel 33,16 XXVII nový Nový profil Dráhy Karla Ludvíka (výměnová soustava XXIX stará = XXVII nový) *
XXX ocel 17,89 XXX Kolejnicový profil úzkorozchodných drah: Unzmarkt - Mauterndorf, Ybbsthalbahn *
B.W.B./I ocel 31,93 - Starší ocelový profil České západní dráhy  
B.W.B. stará soustava železo 35,0 - Prvotní profil České západní dráhy  
a železo 14,2
-

Na trati Lambach - Gmunden (ve vedlejších staničních kolejích)
 
b železo 28,4
c ocel 26,6 - Na místní dráze Vöcklabruck - Kammer, Jaroslav - Sokal  
27,03 - Na místní dráze Dolina - Wygoda  
d ocel 21,75 - Na místní dráze Nusle - Modřany (ve vedlejších staničních kolejích) a Kaštice - Krásný Dvůr - Radonice  
e ocel 17,5 - Na místní dráze Loket - Nové Sedlo (ve vedlejších staničních kolejích)  
f ocel 31,125 - Na Uherské západní dráze  
g ocel 33,0 - Na I. Uhersko-haličské dráze (Lupków - zemská hranice)  
h ocel 29,25 - Breitenschützing - Schwanenstadt (1 km dlouhá zkušební trať se svrškem na železných podélných pražcích systému Hohenegger, profil Rakouské severozápadní dráhy)  
i železo 37,4 - Na trati Lindau - rakouská zemská hranice, pak v koncové stanici Simbach a Pasov (profil Bavorských státních drah)  
k železo 31,6 - Místní dráha Chodov - Nejdek (profil Buštěhradské dráhy)  

* Seznam A na tratích c.k. státní železniční správy požívaných kolejnicových a výměnových soustav, které mají být nové i použité zařazeny a evidovány jako svrškový rezervní materiál. Zbývající (neoznačené - seznam B) mají být při výměně použity jako surovina (šrot).


Pramen: Rubriken-Schema für Material-Gegenstände. K.k. Österreichische Staatsbahnen, Wien, Auflage 1897 (schváleno Ministerstvem železnic čj. 2427/II dne 29.12.1896)

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru