Železnice & Historie
Úvodní stránka | Drobnosti z minula

Historické studie uveřejněné v Ročence státních a soukromých drah ČSR

Ročenka státních a soukromých drah ČSR, která vycházela v letech 1920-1938 navazovala na rakouský Almanach der k.k. österr. Staatsbahnen. Uváděla přehledy zaměstnanců, organizaci rezortu apod. Na rozdíl od ročenky rakouské se však v roce 1926 začínají objevovat studie k historii železnice, které patří k tomu nejlepšímu, co mezi válkami vzniklo. Jejich publikování je však problém - nazývá se autorský zákon, neboť od úmrtí autorů neuplynulo ještě 70 let.

Ročenka
na rok
autorNázevStrana
1926neuvedenHistorický přehled o vývoji železnic v Československé republice od r. 1825-1925686-699
1927Hondl, JanHistorický přehled o vývoji železnic v Československé republice a právních poměrů podniků železničních899-936
Šindelář, JindřichKoněspřežní dráha Budějovice - Linec936-940
Tachecí, AloisZ dějin Ferdinandovy severní dráhy940-947
1928Tachecí, AloisPrvní rakouské státní železnice a společnost státní dráhy 
Mayer, JindřichObchodní komora brněnská a železniční síť jejího obvodu. Z komorních archivů 
Všetečka, VáclavVývoj organizace ČSD 
1929Hondl, JanPražsko-lánská koněspřežní železnice. Z dějin Buštěhradské železnice až do roku 1868931-947
Nevrlý, VáclavVisutá lanovka Janské lázně - Černá Hora v Krkonoších948-954
Donda, JanZ počátku paroplavby na Dunaji954-958
1930/1931Hondl, JanPovážská dráha 
1931/1932Nechvíle, KarelO zevní úpravě jízdenek na státních a některých soukromých drahách v býv. Rakousku995-1042
Ibl, VladimírOrganizace některých cizích drah1043-1056
1932/1933Nechvíle, KarelNástin vývoje a organizace železniční sítě a pokusy o nové ohraničení ředitelských obvodů státních drah v býv. Rakousku995-1058
Ringes, VladimírPolabská dráha1059-1098
Czuřík, LeopoldZ historie Masarykova nádraží v Praze1098-1106
neuvedenBratislavská mestská elektrická železnica1107-1112
1933/1934Nechvíle, KarelČeská západní dráha995-1015
Ringes, VladimírZ počátků Ústecko-teplické dráhy1015-1045
Procházka, KarelŽelezniční dílny1045-1054
1934/1935Ringes, VladimírNaše dráhy v revoluci 1848 a válce 1866915-965
Nevrlý, VáclavVisutá veřejná lanovka z Horního Hanychova na Ještěd u Liberce966-975
1935/1936Nechvíle, KarelVývoj platových předpisů u býv. rakouských a později československých státních drah931-1001
1938/1939Ringes, VladimírO rychlosti na koleji kdysi a dnes1107-1131
1942/1943*Heidmann, J.Vývoj železníc na Slovensku 
*Ročenka štátnych a súkromných železníc Slovenskej republiky pre rok 1942-1943

Miroslav Kunt, 2004

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru