Železnice & Historie
Úvodní stránka | Drobnosti z minula

Seznam exponátů
Stálé muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací technicky ve Vidnavě

Tento soupis vznikl v létě roku 1992 na vysokoškolské praxi, kterou jsme ve Vidnavě jako studenti VŠDS, obor OZTD vykonávali. Na soupisu se dále podíleli Pavel Fuchs a David Schiller.
Dnes je expozice přestěhována do Hradce Králové (areál Signalmont, a.s.). Uspořádání expozice je jiné, ale možná si nezaškodí připomenout exponáty starého muzea, otevřeného v roce 1988.

Místnost 1 - Místnost 2 - Místnost 3 - Místnost 4 - Místnost 5 - Použité zkratky železničních správ

Místnost č.1
 1. olejová svítilna návěstní s nápisem "ČSD Střelice"
 2. olejová svítilna návěstní bez nápisu
 3. petrolejová svítilna návěstní s červeným filtrem, pomosazená
 4. petrolejová svítilna ČSD návěstní pocínovaná
 5. acetylenová svítilna návěstní (asi DR), hnědá
 6. acetylenová svítilna návěstní ČSD, pocínovaná
 7. olejový kahan
 8. telefonní přístroj vz.1909 se zvonkovým přístrojem kancelářským, Prchalové a spol., přibližně 20.léta
 9. telegrafní stolek s těmito přístroji:
  1. rycí Morseův telegraf F.Schmidt Praha
  2. telegrafní klíč Kancelářské zvonkové přístroje v nové instalaci expozice v Hradci Králové.
  3. galvanoměr Leopolder und Sohn
  4. křížový zapojovač
  5. opakovací relé
 10. nástěnné kyvadlové hodiny
 11. stůl
 12. židle
 13. stolní lampička
 14. razítkovací polštářek
 15. stojánek s razítky (14 kusů)
 16. telefonní přístroj MB Siemens u.Halske
 17. klíčový 5-tiklapkový zapojovač Tesla
 18. výpravka DR denní-noční, nekompletní
 19. ozdobný kalamář
 20. denní výpravka 3 kusy
 21. návěst "posun přes námezník"
 22. kompostér ČSD, A.Veith Hodonín
 23. rozvaděč k eldynamickému zab.zař. Přerov 1934
 24. mechanické stavědlo žst.Počátky-Žirovnice (kolem 1887)
 25. výkres mech. stavědla, xerokopie normálie k.k.Stb č.12/S.A.
 26. stavěcí kozlík s dvěma pákami a závislostí
 27. ústřední zámek typ VZ 6 - 4
 28. figurína železničáře s uniformou (sako, kalhoty, čepice) vz.22
 29. maketa staničního klikového hradlového přístroje
 30. železný věšák
 31. červený terčík
 32. sako k uniformě a čepice k.k.StB vz.91, asi replika
 33. sako k uniformě a čepice KFNB, replika
 34. čepice k uniformě ČSD vz.22, 3 kusy
 35. čepice k uniformě ČSD vz.54
 36. čepice k uniformě ČSD vz.66
 37. mosazný malý znak ČSR na dřevěné podložce
 38. Jízdní řády vývěsné Praha Wilsonovo nádraží "Odjezd" a "Příjezd" platné od 9.5.1948, 2 kusy
 39. Fotografie ze slavnostního otevření expozice, 1988, v rámu
 40. pamětní list k otevření expozice v rámu,1988
 41. skříňka na příslušenství (destil.vodu)
 42. vývěsný j.řád Litoměřice-město platný od 5.5.1947
 43. plakáty lokomotiv NADAS, 3 kusy
 44. kompostér bez označení, asi k.k.StB
 45. datová vložka do kompostéru
 46. žertovné obrázky železnice, 4 rámy
 47. jízdní řád SNCF 1970, potrhaný
 48. pamětní album R.Zatloukalovi, inspektoru st.drah 1941,malované
 49. obsahově totéž co položka 48.
 50. úřední list řsd Brno 1926, celý ročník,vázané
 51. úřední list řsd Brno 1929, celý ročník, vázané
 52. sborník k výročí 25 let budování moderní zab.techniky, 1988
 53. katalog výrobků sděl. a zab.dílen Hradec Králové, nedatováno
 54. trubka mosazná
Místnost č.2
 1. návěstní předpis KFNB "II Nr.4 Signalisirungs-Vorschrift für die k.k.priv. KFNB", platí od 15.9.1887
 2. Signalvorschriften XXII, k.k.StB Wien 1908 + 1.doplněk z r.1911
 3. M.Boda: "Zabezpečování dopravy vlakové na železnicích", II.díl, Praha 1906
 4. Album výrobků WSSB, věnováno na konferenci v Moskvě 1956
 5. album výrobků zab.techniky továrny v Žory (Polsko)
 6. album výrobků zab.techniky továrny v Katowicach (Polsko)
 7. album výrobků Liberta Praha, 30.léta
 8. Katalog mechanických stavědel, klíčového přístroje a ústředních zámků vč.náhradních dílů, Elektrosignál 1952
 9. katalog výrobků zabezp.techniky ČKD, 30.léta
 10. katalog fy C. Stahmer, fabrik für Eisenbahn-, Bergbau- und Hüttenbedarf, přelom století
 11. montážní výkresy ČKD přestavníku SA9, 3650a,7049 a závorníku 5050 I,II na výhybky tv. Xa,T,A, 30.léta
 12. předpis pro obsluhu zabezp. zařízení s ústř.stavěním výměn s elektrickým uzávěrem pro d.ú.Přerov, platí od 1.5.1928
 13. úřednické uniformy k.k.StB, saka 2kusy, šavle 1kus v depozitáři, majetek NTM
 14. návěstní trubky 4kusy, dar p. Luigi Lupi z Janova
 15. kodér autobloku
 16. proutěný návěstní koš, majetek NTM
 17. Rameno mech. návěstidla, nejstarší rakouský typ
 18. návěstní lampa petrolejová mech. návěstidla
 19. výměnové návěstidlo ČSD-68
 20. výměnové návěstidlo "netopýr"
 21. návěstní praporek červený
 22. kancelářský zvonkový přístroj KFNB Telegraffen Werkstätte Wien
 23. hradlový induktor
 24. měřicí přístroj UNIMET (Metra)
 25. Stroboscillo C 20, zařízení pro kontrolu telefonních frekvencí
 26. měřicí můstek pro slaboproudá vedení Ericcson Praha
 27. ohmmetr
 28. Můstek OMEGA I
 29. AVO-M
 30. ohmmetr Metra
 31. měřič útlumu sděl. vedení
 32. měřič izolačních odporů Isolavi
 33. telefonní kabely - uspořádání , 3 výkresy
 34. "Vorschrift für die handhabung der Einrichtungen", Niklasdorf - Ziegenhals, Olomouc 1914, + závěrová tabulka
 35. Slovník německo-český železniční,Spolek českých úřed.žel.1911
 36. ČSD XXXI, Předpisy pro službu telegrafní a telefonní 1921
 37. dvě porcelánové vývodky
 38. rozponky
 39. štítky t návěstních pák lité, 6 kusů
 40. Předpisy pro obsluhu zab. zař. s ústředním stavěním výměn bez el. hradlového uzávěru, Praha 1924
 41. Předpisy pro obsluhu zab. zař. s ústředním stavěním výměn s el. hradlovým uzávěrem, Praha 1926
 42. LXVI,Předpis o obsluze hradlových zařízení traťových, Praha 1923
 43. LXIII, Předpisy pro návěštní mistry, Praha 1924
 44. LXVII, Předpisy pro návěstní zámečníky, Praha 1924
 45. fotografie z výstavy zab.tech.v Pardubicích v r.1947
 46. Einführungsvorschrift zur Instruktion Nr.LXVI der k.k.StB "Vorschrift für handhabung der Streckenblockeinrichtungen", k.k.Nordbahndirection Wien 1914
 47. výnos o vypojení zab.zařízení ve stanici Prossnitz, k.k.Nordbahndion Wien 12.11.1912
 48. KFNB, Special-Instruktion über die Bedienung der Central-Weichen- und Signal-Sicherungsanlagen an der Nordseite der Station Prossnitz,(Speciální instrukce pro obsluhu zařízení k ústřednímu stavění výměn a návěstidel na severním zhlaví stanice Prostějov), platí od 15.8.1890
Místnost č.3
 1. stroboskopický měřič zkreslení 12XX061 Tesla
 2. přídavné zařízení k měření polarizovaných relé 12XX061.100-00
 3. měrný generátor AM-FM Tesla BM 270
 4. rycí Morseův telegraf Leopolder u.Sohn, 2 kusy
 5. galvanoměr k telegrafu F.Schmidt Praha, 2 kusy
 6. ručičkový telegraf Ma-arský, 3 kusy
 7. ochranné jiskřiště k telegrafu, 2 kusy
 8. miliampérmetr
 9. kotouč s telegrafní páskou
 10. plaketa "150 let železnic na území ČSSR"
 11. telegrafní stůl s těmito přístroji:
  1. barvopisný Morseův telegraf Prchal-Ericsson
  2. opakovací relé
  3. křížový zapojovač
  4. telegrafní klíč
  5. miliampérmetr
 12. hlavní hodiny Pragotron
 13. podružné hodiny Pragotron 4kusy
 14. opakovací relé Pragotron
 15. dálnopis CREED
 16. dálnopis CT 35 SSSR (Lorenz)
 17. dálnopis T 52/3
 18. volací skříňka k dps
 19. čtečka děrné pásky k dps
 20. předpis T2
 21. Automatizace dálnopisné sítě ČSD, NADAS 1963
 22. Seznam dálnopisných účastníků Východnej dráhy
 23. Seznam dálnopisných účastníků Severozápadní dráhy
 24. Seznam dálnopisných účastníků Střední dráhy
 25. Seznam dálnopisných účastníků Jihozápadní dráhy
 26. předpis T1
 27. elektronky 9 kusů
 28. otevřená elektronka 5 kusů
 29. polovodičové součástky (diody, tranzistory, IO) 13 kusů
 30. ovládací skříňka rozhlasu
 31. stabilizátor Philips
 32. cívky 4 kusy
 33. stolní mikrofon
 34. rozhlasová ústředna Z 72 R
 35. kolíkový zapojovač Tesla
 36. schemata zapojení selektoru PE
 37. přehled výrobků ČSD - výstavba sděl. a zab. zařízení I, 2 kusy
 38. provozní předpis Přídavný děrovač dálnopisu RFT
 39. provozní předpis Strojní vysílač T 53 RFT
 40. provozní předpis Stránkový dálnopis 51 RFT /I
 41. provozní předpis Stránkový dálnopis 51 RFT /II, 2 kusy
 42. Použití zařízení KV 12 v žel.telefonní síti, NADAS 1963,2 kusy
 43. VF systém Z12/V24, NADAS 1970
 44. vícesmyčkový telef.přístroj - provozní dokumentace
 45. ČSD T 17, Průběžný zesilovač nosných proudů, 2 kusy
 46. ČSD T 12, Zařízení pro telefonii nosnými proudy Z 8/ V16
 47. dokumentace dps 51 RFT v originále, 7 svazků
 48. xerokopie mapy železniční sítě Rakousko-Uherska v rámu
 49. kancelářský zvonkový přístroj Lorenz
 50. polarizovaný zvonek dřevěný
 51. polarizovaný zvonek kovový Stucker, 2 kusy
 52. polarizovaný zvonek nevýbušný
 53. polarizovaný zvonek Tesla
 54. polarizovaný zvonek, 2 kusy
 55. náhradní zapojovač PE
 56. náhradní zapojovač AŽD
 57. telefonní přístroj MB nevýbušný
 58. telefonní přístroj vzor 1909
 59. provozní selektor PE
 60. telefonní přístroj AUT
 61. skříňka s relé
 62. pobočková ústředna ŽATU 1/4
 63. VF zařízení PT5/A Elettra
 64. USTD 5/40, rám třídičů
 65. USTD 5/40, stojan skupinářů
 66. usměrňovač SUJ 117 24/10
 67. ústředna USHD 2/10
 68. telefonní přístroj AUT, 3 kusy
 69. baterie 20 článků NiCd
 70. měřič chyb kabelu
 71. signální generátor 1174
 72. elektronický přepínač Tesla
 73. můstek RLC PMU 6
 74. měřicí vysílač Tesla 12 XJ 035
 75. měřicí přijímač Tesla 12 XJ 042 A
 76. dispečerské zařízení 5FP 47000 (T 54)
 77. dispečerské zařízení 5FP 14000 (T 54)
 78. usměrňovač SJ 115 24/3-1.5
 79. selektorová pobočka T 54
 80. telefonní přístroj ÚB
 81. hlasitá, zkušební souprava
 82. telefonní přístroj Western Electric
 83. dispečerské selektorové zařízení WE
 84. pobočná telefonní stanice WE
 85. volací klíč WE
 86. pojistka WE, 2 kusy
 87. pobočka T 54, 2 kusy
 88. telefonní přístroj T 54, 2 kusy
 89. telefonní přístroj AUT, 2 kusy
 90. baterie 5 čl. NiCd
 91. usměrňovač SJH 116/1.5 rnv 061
 92. selektorová stanice T 53A, 2 kusy
 93. usměrňovač SA 275 Prchal-Ericsson
 94. skříňka s relé SA 276 PE
 95. koncové zařízení SA 467 PE
 96. přepínač PE
 97. koncové zařízení PE SA 300
 98. koncové zařízení PE SA 277
 99. koncové zařízení PE SA 210
 100. telefonní přístroj soupravy RSS 65
 101. telefonní přístroj s křížovou návěstí, 2 kusy
 102. baterie 5 čl. NiCd
 103. skříňka s přepínačem a bleskojistkami PE
 104. selektorová stanice PE
 105. selektorový telefon PE
 106. telef. přístroj AUT PE
 107. telefon MB PE
 108. zkušební mikrotelefon PE
 109. telefonní přístroj MB
 110. telefonní přístroj MB
 111. telefonní přístroj MB
 112. klíčový přepojovač s 5ti klapkami
 113. krokový volič 25-ti krokový
 114. krokový volič 17-ti krokový, 2 kusy
 115. krokový volič 32-ti krokový
 116. krokový volič 52-ti krokový
 117. krokový volič
 118. panel s 2 relé
 119. panel s 12 relé
 120. mikrofonní vložka 2 kusy
 121. sluchátková vložka 7 kusů
 122. telefonní induktor starší
 123. telefonní induktor novější
 124. polarizované relé 6 kusů
 125. neutrální relé 3 kusy
 126. pojistka 9 kusů
 127. bleskojistka 4 kusy
 128. panel s 2 tel. klíči a žárovkou
 129. panel s telef. klíčem a klapkou
 130. telefonní číselnice
 131. propojovací kolíky
 132. sada zapojovače DZ68
 133. žárovkový pásek
 134. venkovní telefonní přístroj AŽD
 135. polní telefon Siemens
 136. polní telefon Mikrophona
 137. polní telefon bakelitový
Místnost č.4
 1. výkres č. H 12012 Breitfield Daněk Praha 1909: Dreiflügeliges Mastsignal 4032
 2. lité štítky z návěstních pák, 12 kusů
 3. výkres k.k.StB č.7/S.A.: Bestandtheile der Mastsignale
 4. Návěsti a znamení na ČSD , malý přehled všech návěstí, 1947
 5. kusovník součástí: Zweiarmiges Mastsignal Z 3956, červen 1909
 6. výkres k.k.StB č.12/S.A.: Stellwerk für kleine Mittelstationen,1898
 7. fotografie 3 kusy
 8. Pegelzeiger MV6 fy Clamann a Grahnert
 9. zapisovací Vmetr
 10. zapisovací mAmetr
 11. baterie NiCd 10 Ah
 12. opakovač LVZ + stínítko
 13. tlumivka ROBS-1, 1964
 14. fotografie kontrolního panelu DIZu
 15. hradlové relé Elektrotechna
 16. otočný závěr Elektrosignál, 1961
 17. elektromagnetický zámek
 18. elmag. zámek jako trťový klíč
 19. relé klasické neutrální, Elektrosignál
 20. relé klasické polarizované, ES KPR 1-1000
 21. relé klasické SKR 1-2/0 SSSR
 22. relé klasické indukční SSSR DSR 11
 23. relé klasické kódové IJKDR 1
 24. relé impulsní VNR 3, ES
 25. relé impulsní SSSR MTP-2
 26. relé KDRŠ bez krytu
 27. relé AR 1
 28. nástrčka na klasické relé
 29. Janovský a kol.: Klasická, malorozměrová a kódová relé v žel.zabezp. technice, 2 kusy, vydání NADAS 1963 a 1961
 30. ČSD T 7/1, Popis a obsluha staničního reléového zabezpečovacího zařízení a automatického traťového zab.zařízení, Praha 1953
 31. Koblasa,Kulle: Reléové staniční zabezpečovací zařízení
 32. P.Halavanja: Elektrická stavědla ČSD, Praha 1949
 33. Uhlig: Zabezpečovací zařízení elektrodynamická
 34. bateriový přepínač eldyn.
 35. relé eldynamického z.z., 3 kusy
 36. výměnový řadič eldyn.
 37. závěr výměn eldyn.
 38. výkres k.k.StB č.35/S.A.: Weichensicherungsanlage in kleinen Mittelstation, 1897
 39. výkres Siemens u. Halske č.B.S.1861a:Fahrstrassenverschluss- Schaltung für Stations Sicherungsanlagen, 1903
 40. výkres zapojení dvou trať.hradel SH, list II,BS 1116, trať Bernhardsthal - Lundenburg
 41. Stykové spojení pro isolovanou kolejnici, Brno červenec 1921
 42. výkres SH č.SKZ 2435 B: Platinierung von Relais- und Springkontakten, 1911
 43. výkres SH list 1: Schaltung der Blocksperre für den Ausfahrsignalblock, 1910
 44. výkres SH list 2: Schaltblock- und Steckenblockschaltung, 1910
 45. Prozatímní směrnice pro osvětlování předvěstí a návěstidel propanem, ČSD Ostravská dráha 1953
 46. makety návěstidel vz.SSSR a různých traťových značek (celek)
 47. fotografie z výstavy sděl. a zab. techniky Pardubice 1947
 48. foto stavědla Einheit
 49. můstkový měřič relé DSR (napětí a fáz.úhel)
 50. výkres hradla 1 Něm.Brod - Lysá n.L., 1939
 51. zabezpeč.zař. v z.a n. Bezměrov, 1922
 52. stanice Vysoké Veselí, 1948
 53. tovární model mech. závor s předzváněčem, starší typ
 54. kabelové závěry, 6 kusů
 55. výkres č.ČSD Zz5205: Skříňka k úschově výměnových klíčů, 1946
 56. výkres Liberta č.10306: Stavěcí kozlík se 4 pákami, 1928
 57. výkres Stavěcí kozlík soustavy Breifield Daněk, 1924
 58. výkres Zugfedern, Deckblatt zu Regelblatt, Wien 1936
 59. foto stavědla Einheit
 60. ČSD T 96, Pokyny o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci v odvětví služby sdělovací a zabezp., Praha 1953
 61. Typy klíčů, Brno 1923 (k výměnám)
 62. závislostní články, F.Zeman Plzeň 1924
 63. výkres č.Zz5201: Nářadí pro stavědla s ústřední obsluhou výměn, 1940
 64. výkres k.k.StB č.43/S.A.: Einfache Wechselsperre, 1901
 65. výkres St.Götz č.4819: Geleise-Sperrschuh mit Schloss, 1907
 66. Blockwerkzeuge, tabulka 47a, 1920
 67. zkušební měrka pro západkovou zkoušku 4/6mm
 68. zkušební měrky
 69. výměnové klíče, 4 kusy
 70. závislostní plechy výměnového zámku, 2 kusy
 71. fotografie nehod na výkolejkách, 2 kusy
 72. foto stavědla Bohumín
 73. relé DSŠ 12
 74. stavěcí budka Rank, majetek NTM i.č.10824
 75. distanční návěstidlo - starší typ, majetek NTM
 76. stříška s kladívkem zvonového návěstidla, NTM i.č.33576H
 77. zvonové návěstidlo - pohon, vybavení stř.proudem, typ 1888 St.Nr. 323
 78. zvonové návěstidlo - pohon, vybavení ss proudem
 79. předpis KFNB o telegrafní službě, 1901, neúplný
 80. mech.registr řídícího přístroje žst. Grussbach - Schöngrafenau, Rbd.Wien 1939
 81. výkres DR č.BN 173: Kennzeichnung der Verschlüsse der Streckenblockeinrichtung, 1941
 82. Směrnice pro montáž a udržování hradlových zařízení, 1954
 83. výkres ČSD č.Zz5211: Drátovodné kladky na sloupcích, 1948
 84. rtuťový přepínač pro přejezdová z.z.vzor Friba
 85. Edisonova žárovka
 86. dvouvláknová žárovka Narva s paticí
 87. tovární vzorek drátovodné kladky ČKD, majetek NTM i.č.15375
 88. držák drátovodné kladky, torzo
 89. drátovodný napínač
 90. SB vybavovač
 91. štítky s hradlové skříně, 2 kusy
 92. výrobní štítek z elmech.stavědla fy Liberta a.s. , 1938
 93. hradlové relé
 94. maketa mechanického stavědla - závislosti, NTM i.č.7809
 95. hřídel se závislostními články
 96. štítek z elmech.stavědla s označením poloh výměn a litým štítkem Olomouc
 97. návěstní klapka fy F.Schmidt Praha, kruhový terčík
 98. návěstní klapka fy F.Schmidt Praha, šestiúhelníkový terčík
 99. zvonek kontroly postavení návěstidla
 100. maketa předvěsti, vjezdového návěstidla,odj. návěstidla a stavěcího kozlíku fy Liberta, M 1:15
Místnost č.5
 1. elektrický pohon závor ČKD vzor 1934
 2. elektrický pohon závor ČKD vzor 1934, novější
 3. lehký typ výkolejky (snad pro svršek tv.XXX)
 4. přenosný zámek
 5. přenosný zámek Daum.Remscheidt
 6. pákový zámek
 7. zámek výměnový Daum.Remscheidt, označen FWD
 8. zámek výměnový jednoduchý, bez označení
 9. zámek výměnový kontrolní, bez označení
 10. zámek výměnový bez krytu
 11. zámek výkolejky
 12. ústřední zámek velký
 13. ústřední zámek malý
 14. výkres zabezpečení žst.Přísečnice, ČSD 1948
 15. SB vybavovač ČKD, starší typ
 16. návěstní spřahadlo DR vzor 1934 (ploché)
 17. přestavník s obrubníkem,rozřezný, fy Egyesült izólámpa és villamossági R.T.Uj Pest
 18. závorník pro výměny bez závěru fy Telefongyár Budapest
 19. elektromot. závorník eldyn.z.z. fy Siemens Schuckert, 110V, pro výměny se závěrem
 20. elektromotorický přestavník návěstní, německý
 21. elektromotorický přestavník Siemens, 120V, 20.léta
 22. mezilehlé traťové hradlo Siemens Halske, 1894, NTM
 23. stavěcí kozlík SH (páka je SH)
 24. mezilehlé traťové hradlo vz.5007 upravené pro světelná návěstidla, žst Záhlinice
 25. stavědlový přístroj Einheit fy Vereinigte Eisenbahn Signalwerke, žst Bruntál 1939
 26. řídící přístroj vz.5007, žst. Bruntál, rekonstrukce 1950
 27. řídící přístroj vzor 3414, NTM
 28. plakát lokomotivy
 29. fotografie v rámech, 3 kusy
 30. fotoplakát - návěstidlo
 31. zástrčkový zámek
 32. výměnový zámek - část se závorou
 33. zámkové závislostní plechy
 34. dva výkresy DR: Einfache Schlosseinrichtung, 1941
 35. výkres ČSD č.102/A: Pravá zesílená výhybka soustavy A6 na železných pražcích
 36. model hákového závěru (z plexi)
 37. pružina z mech. výměnového přestavníku
 38. štítky z návěstních pák lité, 4 kusy
 39. výkres ČSD přestavníku s pružinou, 1947
 40. výkres k.k.StB č.36/S.A.: Weichensicherungsanlage mit Fahrstrassenverschluss in kleinen Mittelstation, 1897
 41. výkres křižovatkové výhybky tv.A, 1928
 42. seznam pák č. výkresu Ú.zz 5204, řsd. Ústí n.L.1947
 43. foto stavědla Einheit
 44. mechanický a elektrický pohon závor , 6 výkresů ČKD 1934, 1942

Stavědlový přístroj 'Einheit' (Vidnava: místnost 5, č.25) v nové instalaci v Hradci Králové

Zkratky železničních zpráv - český ekvivalent

ČSD - Československé státní dráhy
DR - Německá říšská dráha
KFNB - c.k.výhr.priv.Severní dráha císaře Ferdinanda
ÖBB - Rakouské spolkové dráhy
k.k.StB - c.k.Rakouské státní dráhy
SNCF - Národní společnost francouzských železnic

Miroslav Kunt, 1992, 2004

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru