Železnice & Historie
Úvodní stránka | Drobnosti z minula

Stížnost je často informací o svém autorovi, který není někdy zcela v pořádku, jak je zřejmé z přepsaného příkladu.
Každopádně řada stížností je cenným historickým pramenem, který je potřeba podrobit kritické analýze. Využití stížností je mnohostranné, často popisují "běžný život", chod organizace a vztahy mezi lidmi. Často však byly psány s úmyslem někoho velmi poškodit a obsahují nepravdivá tvrzení a nechutné útoky. Proto je potřeba především respektovat lidskou důstojnost a při využití (i archiválií, na něž se již nevztahuje zákon o ochraně osobních údajů) "být ve střehu".
Přiložená ukázka byla přepsána bez gramatických a stylistických úprav.

Anonymní kritika nápisů WC

"Minist. dopravy - zde

Kdejaké české nádražíčko a i vagónky lokálek, kde jen česká duše projde, všude jste nalepili cedulky s cizím názvem WeeeCeee. Důkaz chudoba ducha vás všech na tom ministerstvu!
Velmi vkusné figurky každému oku a jazyku čitelné a mezinárodní, se českýmu úřadu u vás nelíbily? Zřejmě to provedli sympaťáci západu - provokatéři! u vás. prostě český parchanti!
Za neuspěch své revoluce, která jim vybouchla v rukách - berou to hopem od záchodových dveří cedulkama W.C. až po cizí žvejky v novinách a "vědeckou" deformaci dětských ruček. Je to aranžmá smluvených lidí dělající všemožně komunismu vostudu! Záškodníci s pumama jsou proti těmto parchantům - NIC!
Každá cizota je vostuda a ponížení státu.

český socialist. občan

(k těm směšným drzím W.C.
musí být přičmáráno
muži-ženy a necháváte je)"


Pramen: Originál neexistuje - stížnost skartována.

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru