Železnice & Historie
Úvodní stránka | Literatura | Stručný přehled literatury

Úzkorozchodné železnice v průmyslu a zemědělství

Recenze

Autor:Bauer, Zdeněk
Název:Úzkorozchodné železnice v průmyslu a zemědělství
Nakladatelství:Nakladatelství Corona s.r.o.
Rok vydání:2003
Edice:Knihovna světa železnice 1
Stran:288
Cena:Prodejní cena 998,- Kč
ISBN:80-86116-22-0

Mezi zájemci o úzkorozchodnou problematiku byla kniha netrpělivě očekávána od poloviny roku 2003. Dočkali se před vánoci. Autor Ing. Zdeněk Bauer je známý specialista na "úzkou" problematiku, především pak na úzkorozchodné lokomotivy. V nich je také jádro celé knihy a její největší přínos. Je popsána nejen řada konkrétních strojů, ale i jejich koncepce a trendy jednotlivých konstrukčních škol. Dozvíme se, jak vypadá náprava Klien-Lindner, jak se počítají parametry parních lokomotiv. Trochu méně podrobná je stať o lokomotivách motorových a elektrických, kde jsou pro laika přehledně zaznamenány jejich typy a výrobci. Velmi přehledně jsou popsány i různé typy vozů: od těch na přepravu munice, přes vozy pro lesní dráhy až po vozíky tuhových dolů u Černé v Pošumaví.

Úvodní kapitoly jsou tvořeny exkursem do historie úzkého rozchodu, jeho použitím u nás a přehledem drah v dnešní ČR a SR. Velmi cenné jsou informace o stavebních drahách, především pak drahách firmy Lanna, kteroužto se autor také dlouhodobě zabývá. Již při popisu úzkého rozchodu a pak znovu v přehledu drah narážíme na první problém: kniha sice v názvu hovoří o "úzkorozchodných drahách", ale ve skutečnosti se zabývá drahami s lokomotivním pohonem. Drážky animální pouze letmo zmiňuje. Tak dochází ke zkreslením, kdy je datum skutečného vzniku dráhy potlačeno a uvedeno pouze její převedení na lokomotivní provoz (viz tabulka Chronologie úzkorozchodných drah, např. železárny Kladno:1855 - vznik, 1884 - parní provoz). Obálka knihy

Autor rozděluje úzkorozchodné dráhy na veřejné (mimo městskou dopravu), dráhy v železářském průmyslu, dráhy severočeských dolů, ostatní důlní a lomové dráhy, zemědělské a řepné dráhy, lesní dráhy, dráhy stavebních firem, zábavní a dětské dráhy a jiné dráhy (vojenské, v chemičkách, papírnách, textilkách aj.). Každá z těchto skupin je obecně i konkrétními příklady charakterizována.

Není dost dobře možné popsat všechny úzkorozchodné dráhy (ani ty s lokomotivním provozem). Autor celkem šťastně vybírá příklady z výše naznačených skupin a ty konkrétně charakterizuje: rudné dráhy Markušovce a Žakarovce, hutní dráha ve Vítkovicích, vozíková dráha dolu Guido v Dolním Jiřetíně, dráha šamotky ve Zlivi, dráhy králodvorských železáren (Králův Dvůr, Hostim, Krušná Hora), drobná dráha Králův Dvůr – Beroun – Koněprusy, podniková drážka válcoven trub Chomutov, elektrická dráha Spolchemie v Ústí nad Labem, lesní dráhy Čiernohronská a Kysucko-oravská, drážky hlinišť v okolí Skalné, cukrovarská dráha v Šuranech a Kopidlně, dráha Mladějov – Hřebeč, stavební drážky při výstavbě Masarykova zdymadla ve Střekově a tunelu T. G. Masaryka u Handlové (Rástočno). Ve většině případů jde o informace již dříve (z velké části autorem samým) publikované. Nově zpracované jsou především historie obou stavebních drážek a v obecné části popis drah v severočeských dolech a lomech. Je škoda, že texty o konkrétních drahách se často soustřeďují na výčet vozidel (lokomotiv) aniž byť jen vzdáleně postihly historii vlastního závodu, kterému železnice sloužila (markantně koněpruská dráha).

Všechny části knihy jsou bohatě ilustrovány dobovými fotografiemi, lokomotivy a vozy také řadou pérovek (většinou bokorysů).

Závěrečnou kapitolu tvoří přehled o současném stavu a využívání úzkého rozchodu u nás. Vedle přehledu muzejních železnic zde nalezneme soupis "normálních", tedy k původnímu účelu provozovaných drah a soupis zachovaných parních lokomotiv.

Bohužel, autor vědomě rezignoval na popis "nejezdícího" vybavení drážek. Nedozvíme se nic o svršku a stavbě, velmi málo o problémech provozu. Význam úzkého rozchodu pro armádu je zmíněn nepatrně, vlastně jen popisem pardubického cvičiště z Podivínových studií. Kritiku možná vyvolají autorovy – uznávám, že někdy příliš rozvláčná – romantická povídání, zvláště v úvodu knihy. Snaha technické dílo oživit mi však přijde sympatická.

Soupis literatury bude cenným východiskem pro další zájemce o problematiku. Ne tak už kapitola Hledání pramenů, kde autor kromě popisu kotelního dozoru (viz v literatuře neuvedený inventáře archivního fondu ÚTD Státního ústředního archivu) nic podstatného neříká. Stejně nic neříkající jsou v pramenech uváděné "podnikové archivy někdejších provozovatelů..."

Knížka by měla být vybavena kvalitním rejstříkem. Při hledání informace o konkrétní drážce se v ní velmi špatně orientuje. Seznam dřívějších názvů německých a maďarských je dobrý nápad, ale zkratky okresů (?) jsou nepřehledné. Drobné chyby v seznamu zkusím opravit pod čarou.1 Graficky je publikace skvěle zpracována. Obálka, záhlaví stránek, reprodukce fotografií i anotace na zadní straně desek jsou perfektní. V charakteristikách konkrétních tratí je asi poprvé použito zajímavé grafické zpracování map: na potlačeném pozadí (šedá), tvořeném mapovým podkladem vojenské speciálky (1:75000) je zvýrazněna vlastní trať. To má řadu výhod - lepší čitelnost, možnost doznačit i úseky, které mapy nikdy nezachytily.

Celkově knihu lze doporučit každému, koho láká úzký rozchod – a takových je hodně, případně těm, koho zajímají dějiny průmyslu. Pokud se týká průmyslových úzkorozchodných parních lokomotiv, znamená kniha špičku, která bude jen těžko překonaná.

Miroslav Kunt


1 K seznamu německých a maďarských názvů:

Arnošov, německy Ernstbrunn, nikoli Ernstberg;
Obrataň, německy Wobratain, nikoli Wobratein, starší český název Wobratany nebo Obratany;
Banská Bystrica, německy (v knize chybí) Neusohl;
Gelnica, maďarky (v knize chybí) Gölnicbánya;
Spišská Nová Ves, německy (v knize chybí) Zipser Neudorf nebo jen Neudorf
Trnava, maďarsky (v knize chybí) Nagyszombat

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru