Železnice & Historie
Úvodní stránka | Literatura | Stručný přehled literatury

Kleinové. Historie moravské podnikatelské rodiny

Recenze

Autor:Mojmír Krejčiřík
Název:Kleinové. Historie moravské podnikatelské rodiny
Nakladatelství:Archiv města Brna
Rok vydání:2009
Stran:446
Cena:Prodejní cena 343,- Kč
ISBN:978-80-86736-13-6

Mimořádná kniha z pera Ing. Mojmíra Krejčiříka přináší množství nových poznatků nejen k podnikatelství bratří Kleinů, ale také k výstavbě silnic, železnic a k stavebnímu podnikání v první polovině 19. století. Přibližme si ji prostřednictvím v knize uveřejněné anotace a recenze šumperského historika Dr. Zdeňka Gáby

Obálka knihy

Kniha je prvním pokusem o souhrnné zmapování rozsáhlých a mnohostranných podnikatelských aktivit severomoravských bratří Kleinů, významných stavitelů silnic a železnic, průmyslníků rakouské monarchie v 19. století. Příběh šestice chalupnických synů z Jeseníků, kteří se vypracovali mezi přední podnikatele a průmyslníky v Rakousku, dosáhli řady vyznamenání a šlechtických titulů a stali se majiteli paláců, zámků a panství, je sám o sobě fascinující, tím spíše, že jejich cesta vzhůru nebyla snadná. Provázela ji tvrdá práce, boj se státní byrokracií, konkurencí a závistníky, ale také neúspěchy, krize ve vzájemných vztazích, nemoci a nepřízeň osudu. Ke svému postavení a majetku se domohli pouze vlastními schopnostmi, přestože všech šest bratrů, Josef (1792–1830), Engelbert (1797–1830), Franz (1800–1855), Libor (1803–1848), Albert (1807–1877) a Hubert (1811–1856), pocházelo z chudých poměrů a dostalo se jim, až na výjimky, jen základního vzdělání. Důkladná monografie o jejich životě a díle s výjimkou menší práce z roku 2000 a několika odborných statí dosud chyběla. Zaplnit tuto mezeru je cílem této publikace. Svým obsahem a šíří záběru se však tato práce stává také příspěvkem k dějinám podnikání a techniky v řadě oborů – vodním, silničním a železničním stavitelství, těžbě uhlí a rud, výrobě a zpracování železa a dalších – nejen na Moravě a ve Slezsku, ale i v celé rakouské monarchii.

Obsáhlá vázaná kniha inženýra Mojmíra Krejčiříka, známého historika železnic, je sice značně opožděným, ale určitě důstojným památníkem našich slavných rodáků, bratří Kleinů, průkopníků průmyslové revoluce. Kniha má kromě českého textu krátký německý souhrn, jmenný rejstřík a celkem 128 černobílých a barevných ilustrací. Není to žádná lehká či odpočinková četba, je to spíše literatura ke studiu pro zájemce o dějiny techniky a dějiny vůbec. Svým způsobem je to však četba strhující, je to, jak říkají Němci, Heldenbuch, kniha o hrdinech. Zabývá se životem, podnikáním a společenským vzestupem šesti bratří Kleinů, z potomků si všímá jen života a činnosti Franze II., který jediný dokázal v mnohostranném stavebním a průmyslovém podnikání pokračovat. O Kleinech se za jejich života i později poměrně dost psalo, takže o nich bylo už ledacos známo. Je proto překvapující, že se ing. Krejčiříkovi podařilo studiem v archivech zjistit obrovské množství faktů a informací dosud zcela neznámých. Týká se to hlavně začátků bratrského podnikání, předtím než začali se stavbami železnic. Jejich činnost se všemi potížemi, problémy a nezdary, ale zase s obrovskou vůlí je překonat, sleduje autor v určitých obdobích doslova den za dnem. Při grandiózním rozsahu kleinovských aktivit je pochopitelné, že jedna, byť rozsáhlá publikace, je nemůže obsáhnout. Takže budoucím badatelům zůstává stále dost prostoru ke studiu fenoménu „bratří Kleinové“, nemluvě o osudech a aktivitách jejich potomků, které jsou v mnohém ohledu také zajímavé a poučné. Úhelným kamenem všeho budoucího výzkumu však zůstane Krejčiříkova kniha.


Související odkazy: Toulky českou minulostí (795. schůzka: DYNASTIE Z KOCIÁNOVA) - 23.9.2010 (ve známém pořadu Českého rozhlasu 2).

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru