Železnice & Historie
Úvodní stránka | Literatura | Stručný přehled literatury

Literatura ke studiu historie železniční dopravy

Stručný přehled literatury vydané
- do roku 1918
- v letech 1918-1945

Každý takovýto přehled tištěných pramenů bude nutně subjektivní. Přesto je možné upozornit laskavého čtenáře alespoň na základní (obecnější) monografie a periodika, které se k oboru vztahují. Ještě malou poznámku. Část níže popisovaných pramenů vznikla jako úřední dokumenty. A část tvoří texty o historii, které s cílem přiblížit děje minulé byly již napsány. V obou případech (v druhém víc) je potřeba přistupovat k literatuře kriticky a nevěřit apriori všemu, co se v ní píše. Je jasné, že řada pramenů je v němčině, ale s tím nic nenaděláme. Maďarské publikace zmiňuji jen v míře nejnutnější.

Postupně bych se chtěl propracovat do současnosti, uvést přehled vydaných bibliografií. Nějaký souhrnný katalog je věcí budoucnosti. Doporučuji vyhledávání v katalogu Ústřední technické knihovny dopravy.

Další kapitola ->>

  Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru