Železnice & Historie
Úvodní stránka | Literatura | Stručný přehled literatury

Co se chystá - z připravovaných knih

Péčí Ing. Ivana Krejčího a společnosti SUDOP, a.s. vychází v září dvousvazkový "koridorový" komplet: 60 let od prvního vydání reprint knihy J. Honse Velká cesta. Čtení o dráze Olomoucko-pražské doplněný o druhý (současný) svazek Velká obnova z pera I. Krejčího a Pavla Schreiera. Oproti původnímu vydání budou v reprintu nové reprodukce z originálních předloh či negativů, kvalitněji tištěné a často barevné. Vlastně jde spíše o druhé vydání, než o reprint. Cena zatím není známa, slavnostní křest knihy se koná 19. září u příležitosti 15. výročí SUDOP Praha, a.s.

Další dvě knihy přijdou na pulty prodejen teprve v roce příštím (2008), obě lze objednat předem v prodejně Pragomodel.
Avizována je publikace Karla Zeithammera a Ludvíka Lososa Vilém Kreibich - malíř a designér. Cena je stanovena na 900 korun.
Karel Zeithammer připravuje i druhou knihu, 150 let Kladensko-nučické dráhy. Vydá ji nakladatelství Růžolící Chrochtík a uváděná cena je 749 korun (viz letáček).

Nakladatelství VYDOL (L.Čada) připravuje do tisku knihu Karla Justa Úzkorozchodné motorové lokomotivy na tratích ČSD, která by do tisku mohla jít ještě letos.

Miroslav Kunt, 14.8.2007

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru