Železnice & Historie
Úvodní stránka | Literatura | Stručný přehled literatury

Železnice v Sudetech 1938 - 1945

Recenze

Autoři:Bufe, Siegfried – Schröpfer, Heriber – Losos, Ludvík
Název:Železnice v Sudetech 1938-1945
Nakladatelství:Nakladatelství RCH (Růžolící chrochtík, s.r.o.) pro Pragomodel
Rok vydání:2003
Stran:240
Cena:Doporučená cena 749,- Kč
ISBN:80-903346-0-1

Kniha je především vzpomínkou po 2. světové válce odsunutých obyvatel českého pohraničí na svoji domovinu. Tak bylo zřejmě zamýšleno její německé vydání. Z důvodů, které netřeba rozvádět by takováto náplň v Čechách asi příliš nadšení nevyvolala. Skutečné těžiště knihy proto tvoří historické fotografie a pohlednice, často unikátní, z let před rokem 1945, ojediněle i po něm, zachycující provoz a lokomotivy na tratích do knihy zahrnutých.

Tady nastává drobný problém: co že to vlastně ty Sudety jsou. Název se používal již za Rakouska, často pro označení celého území Čech. Později se pod tímto názvem chápe oblast severního až (jiho)západního pohraničí Čech. Těžko za ně ovšem pokládat např. Cmunt (Gmünd, České Velenice), který patřil do r. 1920 k Dolnímu Rakousku. V názvu lze však "Sudety" akceptovat, zvláště když se jejich rozšířením do knihy dostala i řada cenných "nesudetských" fotografií z celého pohraničí Čech a Moravy. Desky knihy.

Mnoho čtenářů možná přeskočí textovou část, ale ta je skutečně velmi zajímavá. Její jádro tvoří pasáže Wernera Pischela, vysokého úředníka DR v popisované době. Ze svého pohledu přímého účastníka líčí zabrání československého pohraničí, jeho drah a provoz na nich. Tato část má jako historický pramen vysokou hodnotu. Problém je právě v tom, že problematika je autorovi až příliš (osobně) blízká...

Je zajímavé sledovat, jak s původním textem bojuje autory přibraný významný český dopravní historik Ludvík Losos. Zoufalé poznámky typu "to je samozřejmě naprostá nepravda – pozn. red." v Pischelově stati jsou tohoto boje důkaz. Dr. Losos se úkolu zhostil velmi dobře. Především díky němu (i když u úvodního textu Železnice v Sudetech 1938-1945 není jmenován) v žádném případě nevyzní celá kniha jako sudetoněmecká propaganda. Stejně tak je třeba ocenit Siegfrieda Bufe za stať "ČSD a události roku 1938".

Ostatní textové příspěvky jsou spíše osobními vzpomínkami a nijak kontroverzně nepůsobí: provoz na trati Cheb – Liberec, Děčín – Podmokly, okolí Liberce, Liberec – Jablonec – Tanvald, okolí Poběžovic a Horšovského Týna, tratě na Šumavě, Vyšebrodská elektrická dráha. Poněkud zmateně (nedodělaně) působí zmínka o rozdílech návěstních předpisů s jejich reprodukcí bez českých vysvětlivek. Není zde ani zmínka o změně návěstních znaků (tehdy u ČSD zelená = výstraha aj.).

Na závěr je třeba velmi pochválit kvalitní grafickou úpravu. Motiv dubového listí jako podklad obálky i reprodukce fotografií jsou pěkné. Také překlad (pokud se odborné terminologie týče) je excelentní.

Kniha Eisenbahnen im Sudetenland S. Bufeho a H. Schröpfera vyšla poprvé v nakladatelství Eisenbahn-Kurier e.V. Wuppertal v roce 1975 a znovu v roce 1991 v nakladatelství Bufe-Fachbuch-Verlag. Pokud české vydání, srovnáme s tímto prvním vydáním německým, vykazuje něco odlišností. Zejména byly vypuštěny pasáže českému čtenáři známé z domácí literatury, kde jsou mnohem lépe zpracované (Frýdlant – Heřmanice). Vypuštěny byla ale také mapky, které text dobře ilustrovaly : "Dvě přerušení železničních tratí hranicemi v roce 1938" (obr. 3 vydání 1975) nebo dost podstatné schéma rozdělení zabraného pohraničí mezi ředitelství Říšské dráhy (obr. 1 vydání 1975). A co je neodpustitelné, je pryč také přehled literatury. Pro srovnání s českým vydáním přikládám obsah prvního vydání německého.

Doposud k problematice železnic v zabraném pohraničí mnoho věcí nevyšlo. Připomeňme články Stanislava Hendrycha (-sh-) v časopise Železničář v 80. letech, jeho knihu Stopou dějin železnic v Podorlicku (Kruh Hradec Králové 1987) či na pamětních knihách stanic postavenou publikaci R.Hlušičkové, L.Kubátové a I. Malé Železničáři v odboji (NADAS 1976).

Knihu Železnice v Sudetech 1938-1945 lze doporučit kromě milovníků starých fotografií všem, kteří se zabývají obdobím 2. světové války a problematikou Československého pohraničí.

Miroslav Kunt

Opravy některých chyb v publikaci, zaslané panem Jindřichem Kalousem

Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru