Železnice & Historie
Úvodní stránka | Studie | Vývoj dopravního archivnictví v Československu, úvod

Vývoj dopravního archivnictví v Československu se zvláštním zřetelem k archivům železničním.

III. Poznámky k heuristice dějin železniční dopravy.

Prameny k dějinám železniční dopravy lze rozdělit na základní a doplňkové. Mezi základní patří především písemnosti úřadů státní a podnikové správy dopravních podniků - ministerstva železnic, dopravy a jejich pomocné úřady, ředitelství státních a soukromých drah, písemnosti služeben, tj. stanic, výtopen, odborů pro udržování dráhy apod. K doplňkovým pramenům lze zařadit vše ostatní, především orgány státní politické správy: ostatní ministerstva, gubernia, místodržitelství, okresní úřady (hejtmanství), na Slovensku županáty aj., samosprávy: Zemské výbory, zemské sněmy, obecní a městské úřady, ale též písemnosti justice, spolků a pozůstalosti významných osobností.

Kromě sítě archivů se významné jednotliviny nacházejí zejména v Národním technickém muzeu Praha, Ústřední technické knihovně dopravy Praha, Vlastivědném muzeu Nymburk, Technickém muzeu Brno, Vagonářském muzeu ve Studénce, Múzejnodokumentačnom centre ŽSR, Považskom múzeu Žilina a samozřejmě ve spisovnách původců a jejich nástupců.

Následující přehled základních fondů k dějinám železniční dopravy v českých a slovenských archivech lze považovat za orientační a pracovní materiál, protože mnohé nebylo možno zatím ověřit a doplnit.

Ústřední úřady a jejich pomocné úřady.

1. Rakouské ministerstvo obchodu Vídeň - oddělení E 1885 - 1895. StA (státní archiv) Wien, SÚA Praha.
1.1. Generální ředitelství rakouských státních drah Vídeň 1884 - 1896. StA Wien, SÚA Praha, AČD Praha.
2. Uherské královské ministerstvo veřejných prací a komunikací 1874 - 1889. SNA Bratislava, OL (Országos Léveltár - státní archiv) Budapest.
3. Uherské královské ministerstvo obchodu 1889 - 1918. SNA Bratislava, OL Budapest.
4. Rakouské ministerstvo železnic Vídeň 1896 - 1918. StA Wien, SÚA Praha.
4.1. Generální inspekce rakouských železnic (1885)1888 - 1918. StA Wien, SÚA Praha.
4.2. Tarifní a zúčtovací úřad (1900)1909 - 1918. SÚA Praha.
5. Generální ředitelství ČSD Praha 1918 - 1919. SÚA Praha.
6. Ministerstvo železnic ČSR Praha 1918 - 1938. SÚA Praha, ?SNA Bratislava (součást fondu 8.), PA ŽSR Košice.
6.1. Likvidační komisař pro bývalé ministerstvo železnic ve Vídni 1918 - 1926. SÚA Praha.
6.2. Československá ústřední rada železniční 1921 - 1938. SÚA Praha.
7. Ministerstvo dopravy 1938 - 1942. SÚA Praha.
8. Ministerstvo dopravy a verejných prác Slovenskej krajiny 1939 - 1945. SNA Bratislava, PA ŽSR Košice.
9. Ministerstvo dopravy a techniky 1942 - 1945. SÚA Praha.
9.1. Státní akce stěhovací 1938 - 1944. SÚA Praha.
10. Ministerstvo dopravy 1945 - 1953. SÚA Praha.
10.1. Povereníctvo dopravy 1945 - 1960. SNA Bratislava.
10.2. Výstřižkový archiv ministerstva železnic (dopravy) 1918 - 1952. Archiv NTM Praha.
10.3. Koordinační komise ministerstva dopravy v Plzni 1945 - 1950. SÚA Praha.
10.4. Stavební ústředna ČSD 1947 - 1950. SÚA Praha.
11. Ministerstvo železnic 1952 - 1953. SÚA Praha.
12. Ministerstvo dopravy 1953 - 1960. SÚA Praha.
12.1. Ústředna účtáren ČSD Praha 1949 - 1958. SÚA Praha.
13. Ministerstvo dopravy a spojů 1960 - 1963. SÚA Praha
13.1. ČSD - Provozní ústředí železniční dopravy 1958 - 1964. SÚA Praha.
13.2. Koordinační kancelář mezinárodních železničních přeprav 1958 - 1964. SÚA Praha.
14. Ministerstvo dopravy 1963 - 1968. SÚA Praha
14.1. ČSD - technická ústředna 1957 - 1963. SÚA Praha.
15. Federální výbor pro dopravu 1968 - 1971. SÚA Praha.
16. Ústřední správa železnic 1969 - 1971. SÚA Praha, SpA (správní archiv) MDČR.
17. Ministerstvo dopravy ČSR 1969 - 1971. SÚA Praha, SpA MDČR.
18. Ministerstvo dopravy SSR 1969 – 1971. ?SNA Bratislava.
19. Federální ministerstvo dopravy 1971 - 1988. SÚA Praha, SpA MDČR.
19.1. ČSD - Správa domovního majetku 1971 - 1985. SÚA Praha.
19.2. Nakladatelství dopravy a spojů (1953)1970 - 1991. SÚA Praha.
19.3. Výzkumný ústav železniční. SÚA Praha, původce.
19.4. Generální ředitelství železničního stavebnictví Bratislava 1971 - 1990. SNA Bratislava.
19.5. Československá kontejnerová doprava - INTRANS. SÚA Praha.

Úřady II. a I. instance a jejich pomocné úřady.

1. Ředitelství státních drah Praha (1855)1884 - 1918. AČD Praha.
2. Ředitelství státních drah Praha (Praha-jih) 1918 - 1949. AČD Praha.
2.1. Odbor pro udržování dráhy Čáslav. Archiv NTM Praha.
3. Ředitelství státních drah Praha-sever 1923 - 1932. AČD Praha.
4. Ředitelství státních drah Hradec Králové 1919 - 1949. AČD Praha.
5. Ředitelství státních drah Plzeň (1873)1892 - 1918(1920). AČD Plzeň, AČD Praha.
6. Ředitelství státních drah Plzeň 1919 - 1949. AČD Plzeň, AČD Praha.
6.1. Instrukční a přepravní výbor v Plzni 1906 - 1951. AČD Plzeň.
7. Ředitelství státních drah Olomouc 1895 - 1918. AČD Olomouc.
8. Ředitelství státních drah Olomouc 1918 - 1948. AČD Olomouc.
9. Ředitelství státních drah Brno 1919 - 1949. AČD Olomouc.
10. Ředitelství státních drah Bratislava 1918 - 1938, 1945 - 1949. PA ŽSR Bratislava.
11. Ředitelství státních drah Košice 1919 - 1938, 1945 - 1949. PA ŽSR Košice.
12. Stavební správa Slovenských železnic Prešov. PA ŽSR Košice.
13. Oblastní ředitelství ČSD, n.p. v Praze 1949 - 1952. AČD Praha.
14. Oblastní ředitelství ČSD, n.p. v Hradci Králové 1949 - 1952. AČD Praha.
15. Oblastní ředitelství ČSD, n.p. v Ústí nad Labem 1949 - 1952. AČD Praha.
16. Oblastní ředitelství ČSD, n.p. v Plzni 1949 - 1952. AČD Plzeň, AČD Praha.
17. Oblastní ředitelství ČSD, n.p. v Olomouci 1949 - 1952. AČD Olomouc.
18. Oblastní ředitelství ČSD, n.p. v Brně 1949 - 1950. AČD Olomouc.
19. Oblastní ředitelství ČSD, n.p. v Bratislavě 1949 - 1952. PA ŽSR Bratislava.
20. Oblastní ředitelství ČSD, n.p. v Košicích 1949 - 1952. PA ŽSR Košice.
21. Správa Pražské dráhy v Praze 1952 - 1963. AČD Praha.
22. Správa Ústecké dráhy v Ústí nad Labem 1952 - 1963. AČD Praha.
23. Správa Plzeňské dráhy v Plzni 1952 - 1963. AČD Plzeň.
24. Správa Ostravské dráhy v Olomouci 1952 - 1963. AČD Olomouc.
25. Správa Bratislavské dráhy v Bratislavě 1952 - 1963. PA ŽSR Bratislava.
26. Správa Košické dráhy v Košicích 1952 - 1963. PA ŽSR Košice.
27. ČSD - Správa Severozápadní dráhy Praha 1952 - 1988. AČD Praha.
28. ČSD - Správa Jihozápadní dráhy Plzeň 1963 - 1988. AČD Plzeň.
29. ČSD - Správa Střední dráhy Olomouc 1963 - 1988. AČD Olomouc.
30. ČSD - Správa Východní dráhy Bratislava 1963 - 1988. PA ŽSR Bratislava.
31. Správa železničních dílen Louny 1872 - 1948. PA ŽOS Louny.
32. Správa železničních dílen Plzeň 1850 - 1945. PA ŽOS Plzeň.
33. Správa železničních dílen Vrútky 1874 - 1948. PA ŽOS Vrútky.

Společnosti soukromých drah (kromě místních).

1. Severní dráha císaře Ferdinanda 1888 - 1906, Ředitelství pro tratě býv. Severní dráhy cís. Ferdinanda. 1906 - 1918. SÚA Praha, PA OKD Ostrava.
2. Buštěhradská dráha 1854 - 1923. AČD Praha.
3. Rakouská společnost státní dráhy 1880 - 1909, Ředitelství pro tratě býv. Společnosti státní dráhy (1893)1909 - 1919. SÚA Praha, AČD Praha.
4. Jihoseveroněmecká spojovací dráha 1856 - 1909. AČD Praha. (viz též Rakouská severozápadní dráha – společné ředitelství)
5. Ústecko-teplická dráha 1856 - 1924. SÚA Praha, AČD Praha.
6. Turnovsko-kralupsko-pražská dráha 1864 - 1882. AČD Praha.
7. Česká severní dráha 1866 - 1909, Ředitelství pro tratě býv. společnosti České severní dráhy 1908 - 1918. AČD Praha.
8. Rakouská severozápadní dráha 1870 - 1909, Ředitelství pro tratě býv. společnosti rakouské severozápadní dráhy (1871)1909 - 1919(1931). SÚA Praha, AČD Praha. (viz též Jihoseveroněmecká spojovací dráha – společné ředitelství)
9. Duchcovsko-podmokelská dráha 1869 - 1886. AČD Praha.
10. Pražsko-duchcovská dráha 1871 - 1892. AČD Praha.
11. Liberecko-jablonecko-tanvaldská dráha 1886 - 1930. AČD Praha.
12. Česká západní dráha 1859 - 1895. AČD Plzeň.
13. Plzeňsko-březenská dráha 1870 - 1884. AČD Plzeň, AČD Praha.
14. Moravská západní dráha 1886 - 1952. PA Svit Zlín.
15. Rakouská společnost místních drah 1880 - 1893. AČD Praha.
16. České obchodní dráhy 1881 - 1909. SÚA Praha, AČD Praha.
17. Generální ředitelství Košicko-bohumínské dráhy (KBD) 1866 - 1938(1941). PA ŽSR Košice.
17.1. Provozní ředitelství KBD Český Těšín. AČD Olomouc.
17.2. Provozní ředitelství KBD Košice. PA ŽSR Košice.

Místní dráhy.

1. Zemský výbor království Českého - železniční oddělení 1893 - 1918(1927). SÚA Praha.
1.1. Agenda společností místních drah zemí garantovaných vedená železničním oddělením král. Českého. SÚA Praha.
2. Agenda společností místních drah státem garantovaných vedená Rakouským úvěrním ústavem pro dopravní podnikání a veřejné půjčky. SÚA Praha, AČD Olomouc (koncesní listiny), AČD Plzeň (koncesní listiny).
3. Komitét pro stavbu dráhy Hradec Králové - Černilov - Opočno 1909 - 1920. SOkA Hradec Králové.
4. Komitét pro stavbu dráhy českého severovýchodu 1890 - 1947. SOkA Jičín.
5. Stavba dráhy Sudoměř - Stará Paka 1899 - 1906. SÚA Praha, SOkA Semily.
6. Společnost moravských místních drah v Ostravě 1886 - 1949. AM Ostrava.
7. Místní dráha Ostrava - Karviná 1907 - 1949. AM Ostrava.
8. Místní dráha Otrokovice - Zlín - Vizovice 1898 - 1952. PA Svit Zlín.
9. Tatranské elektrické vicinální dráhy (1908)1925 - 1948. PA ŽSR Košice.
Další písemnosti k jednotlivým místním drahám v SÚA Praha, AČD Praha, AČD Olomouc.

Osobní pozůstalosti.

Brada Karel, Člupek Bohumil, Gerstner František Antonín, Gerstner František Josef, Hůla Josef, Chlumecký Miroslav, Klein Albert, Klein Hubert, Marek Karel a František, Perner Jan, Psota František, Roháček Jan, Rybák Josef, Streit Jiří. Archiv NTM.
Špaček Karel. SÚA Praha.
Bazika Eduard. SÚA Praha (u fondů Zemský výbor - železniční oddělení a Společnost státní dráhy), archiv NTM.

Různé.

1. Ředitelství říšských drah Opolí 1938 - 1945. AČD Praha.
2. Ředitelství říšských drah Drážďany 1938 - 1945. AČD Praha.
2.1. Drážní úřad Žitava. AČD Praha.
3. Královské Saské státní dráhy 1871 - 1938. ?Archiv DBAG Cottbus, AČD Praha.
4. Mechanický výzkumný ústav při ústředním úřadu říšské dráhy v Berlíně. ?(1952 převzal Výzkumný ústav ČSD).
5. Pojišťovna Kraft. ?
6. Wagon-Lits. SpA MDČR.
7. Sbírka opisů staničních kronik (1918)1923 - 1952(1955). SÚA Praha, SNA Bratislava, AČD Praha, AČD Plzeň, AČD Olomouc, PA ŽSR Košice

<<- Předchozí kapitola

  Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru