Železnice & Historie
Úvodní stránka | Studie | J. Hradec - N.Bystřice, úvod

Vznik a stavba místní dráhy Jindřichův Hradec - Nová Bystřice

V cíli.

Srpnem 1897 začíná poslední etapa dlouhé anabáze, která předcházela otevření dráhy. Pro snazší orientaci budou data pokud možno vyčleněna z textu.

28. srpna píše Ohlas od Nežárky: "Stavba úzkorozchodné dráhy spěje rychle ke svému zakončení. Minulého týdne dopravena byla do zdejší stanice první lokomotiva pro tuto úzkokolejnou dráhu z dílny Krause a spol. v Linci. Parní stroj ten jest velice úhledný a nejnovějším zařízením opatřen, váží naplněn vodou i uhlím 24 tun; určen jest pro rychlost 34 km za hodinu. Uložen jest prozatím na zdejší stanici do té doby, až možno jej bude převésti na trať, což se stane příštím týdnem. K lokomotivě té přibude v nejbližších dnech ještě 12 nákladních vozů zv. lowry (na štěrk), jichž se od podnikatelstva používati prozatím bude na hotové již části tratě k dopravě stavebního materiálu."15

31. srpna jsou předány lokomotivy U 2 a 3.

5. září předána lokomotiva U 1

7., 13. a 20. září – kontrola protipožárního zabezpečení tratě.

15. září jsou v J. Hradci převzaty osobní vozy BCi/s 1 až 3, Ci/s 4 až 6, služební vozy DF/s 101 a 102 a nákladní Jk/s 209 až 215.

Současně s pokládkou svršku je třeba též kolej zaštěrkovat. Již v srpnu žádá stavební podnikatelství o povolení provizorního lokomotivního provozu "štěrkovacích vlaků" (Schotterzüge). Požaduje jednu lokomotivu a 10 otevřených nákladních vozů Jk/s – "lorek". Lokomotiva U1 a 7 vozů Jk/s právě převzatých jsou mu dány k dispozici. Než však vyjede první vlak, budou provedeny předběžné zkoušky objektů železničního spodku (mosty, propustě apod.).

18. září. Na lokomotivě U1 je provedena technicko-policejní zkouška v provozním km 0,0-8,0. Současně jsou převzaty kryté nákladní vozy ř. G/s 201 až 208.

24. září. Převzaty vozy Jhn/s 216 až 227. Vlastní stavba končí. Ve stanovené datum 1. října hlásí firma Leitner a Fröhlich "hotovo". Nedlouho poté začala řada úředních jednání, jejichž cílem mělo být zprovoznění dráhy.

3. října, Praha. Zástupci c.k. ředitelství státních drah Praha a místní dráhy Jindřichův Hradec -–Nová Bystřice a.s. podepisují provozní smlouvu (č. 19869/6), podle níž bude jmenovaná železnice provozována c.k. státními drahami na účet vlastníka – koncesionáře, tj. akciové společnosti.

12. října. Proběhla technicko-policejní zkouška strojů U2 a U3.

16. října. "Zahájení jízdy na trati Jindřichův Hradec - Nová Bystřice není dosud ustanoveno. Trať jest již hotova a dnes ráno jel z našeho nádraží první vlak do Bystřice vezoucí zřízence a jejich nábytek. V naší stanici jest již vše pro zahájení jízdy připraveno, kolej nyní na příjezdní silnici položena jest jen prozatímní a bude během 3-4 neděl dále ku stavení, v němž odbor pro udržování tratě své úřadovny má, posunuta. Den zahájení jízdy neopomeneme zde oznámiti."16

19. října. Vyjíždí zvláštní vlak, aby provedl zatěžkávací zkoušku železných konstrukcí mostů.

20.-21. října. V 9 hodin dopoledne se na nádraží v J. Hradci schází komise, jejímž úkolem je provést technicko-policejní zkoušku za účelem otevření dráhy. Její součástí je také prověření telefonního zařízení. To také již tímto dnem zahajuje pravidelný provoz.

23. října se uskutečňuje úřední předání dráhy.

25. října ředitelství státních drah Praha stanovuje datum zahájení provozu na 1. listopad 1897.

V sobotu 30. října píší místní noviny: "Zahájení jízdy na lokální dráze Jindřichův Hradec – Nová Bystřice stane se slavnostním způsobem zítra odpoledne. K zahájení přijedou jejich excelence: ministr železniční, dle doslechu též místodržitel království českého a nejvyšší maršálek zemský. Jeho excelence ministr přijímati bude deputace na nádraží. K uvítání hodnostářů dostaví se sem naše obecní zastupitelstvo, jakož i některé spolky. Ministr železniční přijede do stanice naší z Veselí zvláštním vlakem kolem 11. hodiny dopolední, načež po přijmutí deputací odjede vlak do Nové Bystřice, již dnes k slavnostnímu dnu okrášlený. Z Bystřice přijede jeho excelence ministr k 7. hodině večerní do stanice zdejší."17

V tomtéž listě, tentýž den vyšel také článek, jenž ukazuje, že není vše tak idylické, jak by se mohlo zdát: "Čeština na lokální dráze Jindř. Hradec – Nová Bystřice. Obecenstvo zdejší pozastavovalo se vším právem nad tím, že při dráze té nebylo šetřeno rovnoprávnosti, a že na vagonech nebylo českých nápisů. Z bezpečného pramene dozvídáme se, že při poslední obchůzní komisi [22. října – pozn. autora] bylo podnikatelstvu výslovně uloženo, aby se stala náprava a aby rovnoprávnosti bylo šetřeno, a kolaudace učiněna závislou na vyplnění této podmínky."18


15 Ohlas od Nežárky, 28.8.1897
16 Ohlas od Nežárky, 16.10.1897
17 Ohlas od Nežárky, 30.10.1897
18 Tamtéž

<<- Předchozí kapitola | Další kapitola ->>

  Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru