Železnice & Historie
Úvodní stránka | Studie | J. Hradec - N.Bystřice, úvod

Vznik a stavba místní dráhy Jindřichův Hradec - Nová Bystřice

Prameny

I. Státní ústřední archiv Praha

a) MŽ/R – c.k. ministerstvo železnic (k.k. Eisenbahnministerium)
č. kartonu: rok
829: 1896-1897
830: 1897
831: 1898
832: 1899-1900
833: 1901-1903
834: 1904-1909
835: 1910-1913
836: 1914-1918

b) GI/R – c.k. Generální inspekce rakouských železnic (k.k. Generalinspektion der österr. Eisenbahnen)
č. kartonu: rok
997, 998: 1896-1918

c) ČM – c.k. místodržitelství království Českého (k.k. Stathalterei)
č. kartonu: rok
8704: 1901-1910

II. Okresní archiv Jindřichův Hradec

a) AM (archiv města) Jindřichův Hradec
Českomoravská transverzální dráha, projekty drah, nádraží J.Hradec, vojenská střelnice; č. kartonů: 588, 597, 598, 603

b) OÚ (okresní úřad) Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, Jindřichův Hradec – Obrataň, Nová Bystřice – Litschau; č. kartonů: 215, 228

c) AM Nová Bystřice
J.Hradec – Nová Bystřice; č. kartonu: 34

d) Pamětní knihy a kroniky
Německé obecní školy v Blažejově (německy)
Farního úřadu Kunžak
Obecní školy Kunžak
Obecního úřadu Hůrky (německy)

Použitá literatura

I. Knižní publikace

Czernin R. Gr.: Aufgaben und Ziele des k.k. Eisenbahnministerium, 1902

Die Eisenbahntechnik der Gegenwart, 1907

Hodáč Fr. ml., JUDr.: Finanční účast království a zemí při zřizování vedlejších železnic předlitavských, 1910

Müller F.: Grunzüge des Kleinbahnwesens, 1895

Österreichische Bahnen niederer Ordnung, 1904

Pamětní spis zemského výboru král. Českého o podporování železnic nižšího řádu, Praha 1906

Pascher: Das Localbahnwesen in Österreich, 1904

Röll Victor, Dr.: Encyklopädie des gesamten Eisenbahnwesens, II. vydání, 1912-1915

Slezak O.: Eisenbahnpanorama Böhmen und Mähren, 1988

Sonnenschein S.: Das Localbahnwesen in Österreich, 1886

Sonnenschein S.: Die Finanzielle Sicherstellung des Localbahnbaues in Österreich, 1893

Špaček K.: Rozvoj českých železnic místních zemí podporovaných, zvláštní otisk z Technického obzoru, 1906

Štěpán M.: Přehledné dějiny československých železnic 1824-1948, Praha 1955

Weber M.M. von: Die Praxis des Baues und Betriebes der Secundärbahnen mit normaler und schmaler Spur, welche Personen und Güterverkehr führen, 1873

Weichs P. von: Das Localbahnwesen, seine Organisation und Bedeutung für die Weltwirthschaft

II. Periodika

Almanach der k.k. österr. Staatsbahnen, 1898-1918

Amtsblatt der k.k. Staatsbahndirection Prag, 1897

Ohlas od Neřárky, roky 1890-1897

Ordentliche General-Versammlung der Aktionäre der Localbahn Neuhaus – Neubistritz, 1898-1923

Österreichische Eisenbahnstatistik, 1897-1918

Ročenka státních a soukromých drah RČS, 1920-1939

Stenographischen protokolle des Hauses der Abgeordneten des österr. Reichsrathes in Jahre 1891, 1894

Válcovní programy 1927, Prodejna Sdružených československých železáren a.s.

Verordnungs-Blatt der k.k. Handelsministerium für Eisenbahnen und Schiffahrt, 1890-1897

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, 1879, 1880, 1883, 1894, 1895, 1896

III. Předpisy

Provisorische Vorschrift für die Ausübung des Dienstes an den Abzweigungen der Localbahnen Neuhaus – Neubistritz und Neuhaus – Wobratain in km 29,400 u. 28,806 der Linie Weseli-Mezimosti – Ober-Cerekwe, k.k. Staatsbahndirection Prag, 1906

Provisorische Vorschrift für die Ausübung des Verkehrsdienstes auf der Localbahn Neuhaus – Neubistritz, 1897

S 101, výkresy materiálu pro železniční svršek, 1935

Verzeichnis der schmalspurigen Personen-, Post-, Gepäcks-, und Güterwagen, 1903

Vorschrift für die Durchführung des Rollschemelbetriebes auf den Lokalbahnen Neuhaus – Neubistritz und Neuhaus – Wobratain, k.k. Staatsbahndirection Prag, 1906

<<- Předchozí kapitola

  Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru