Železnice & Historie
Úvodní stránka | Studie | J. Hradec - N.Bystřice, úvod

Vznik a stavba místní dráhy Jindřichův Hradec - Nová Bystřice

Jižní Čechy – kolébka železnic evropské pevniny.

Přestože v této části naší země vznikla první koňská dráha s veřejným provozem na kontinentě (Č.Budějovice – Linec) na parní "železnou silnici" si český jih musel ještě dlouho počkat.

Dočkal se počátkem 70. let minulého století otevřením tratí Dráhy císaře Františka Josefa (KFJB). Velmi důležité bylo hlavně (po dráze olomoucko-pražské) druhé spojení Prahy, hlavního města Království Českého, a Vídně, hlavního města monarchie. Toto spojení se do té doby uskutečňovalo po tzv. říšské silnici, vedoucí mimo jiné i přes Jindřichův Hradec a Novou Bystřici. Dobudováním olomoucko-pražské dráhy však tato cesta pozbyla na významu (1845).

KFJB se oběma jmenovaným městům vyhnula, a tak v důsledku úpadku přepravy, situované stále více na železnici, začal obchod a výroba na jindřichohradecku a novobystřicku stagnovat a posléze upadat. Tyto dvě oblasti měly pouze chatrné silniční spojení do Třeboně, vzdálené 22 km od Jindřichova Hradce, na trať KFJB.

Mezitím již od 60. let minulého století probíhá politický zápas o vybudování tzv. Českomoravské příčné (transverzální) dráhy. Tato dráha si kladla za cíl propojit západ s východem (Německo přes Čechy a Uhersko s Ruskem) spojením již stávajících železnic. Stavba tratí dráhy však byla neustále z politických i hospodářských důvodů odkládána (válka rakousko-pruská, hospodářská krize 1873-1878, třenice v zemském sněmu i na říšské radě). Vše vyřešil až zákon z 25. listopadu 1883 č. 173 ř.z., propůjčující na základě zákona z 25.5.1880, o poskytování výhod místním drahám, koncesi ke stavbě tratí Českomoravské příčné dráhy:

  • z Jihlavy do Horní Cerekve, Jindřichova Hradce a Veselí,
  • z Horažďovic do Sušice a Klatov,
  • z Horní Cerekve do Pelhřimova a Tábora,
  • z Tábora do Milevska, Písku a Ražic,
  • z Janovic do Kdyně a Domažlic,
  • z Českých Budějovic do Českého Krumlova.

Zákon však obsahuje též dodatek, článek X, v němž je předběžně koncesováno 8 krátkých místních drah, mezi nimi i dráha Jindřichův Hradec – Nová Bystřice. Je zde již zároveň dána možnost poskytnutí státní nebo jiné podpory.

<<- Předchozí kapitola | Další kapitola ->>

  Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru