Železnice & Historie
Úvodní stránka | Studie | J. Hradec - N.Bystřice, úvod

Vznik a stavba místní dráhy Jindřichův Hradec - Nová Bystřice

Seznam použitých zkratek

AM – archiv města
a.s. – akciová společnost
c.k.st.d. – císařsko královské státní dráhy
č. – číslo
K – koruna (označení tehdejší měny)
k.k. – kaiserlich königliche
KFJB – k.k. privilegirte Kaiser Franz-Josef-Bahn; císařsko královská privilegovaná dráha císaře Františka Josefa
kg/bm – kilogram na běžný metr
k.k. StB – k.k. österreichische Staatsbahnen; viz c.k.st.d.
km – kilometr
m – metr
m.n.m. – metrů nad mořem
OA – okresní archiv
OÚ – okresní úřady
RČS – republika Československá
ř.z. – říšský zákoník
sg. – signatura
SÚA – Státní ústřední archiv
zl. – zlatý (označení tehdejší měny)

<<- Předchozí kapitola | Další kapitola ->>

  Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru