Železnice & Historie
Úvodní stránka

Jak na to

Studie

Literatura

Archivní prameny

Drobnosti z minula

Odkazy

Kontakt

Návštěvní kniha

Studie a drobné texty k historii železnic

Vlakem do Netolic. K dějinám místní dráhy Dívčice - Netolice. (7.10.2010)
Dráha císaře Františka Josefa: od nápadu k realizaci. (21.12.2006)
Zdeněk Hrdina: To jsme já 91 547 997 401-5, chcete-li M 124.001. Z historie parního motorového vozu. (6.7.2006)
Pavla Kuntová: Pracovní nasazení českých železničářů v Německu 1938 - 1945. (24.4.2005)
V ekonomicko-technické revue Doprava č. 4/2004 byla otištěna studie M. Kunt - M. Krejčiřík: Ústřední technická knihovna dopravy pojednávající o historii a současnosti nejdůležitější knihovny dopravního historika. (2.9.2004)
Vývoj dopravního archivnictví v Československu se zvláštním zřetelem k archivům železničním. (28.2.2004)
Zavedení středoevropského času: první byla železnice. (12.2.2004)
Vznik a stavba místní dráhy Jindřichův Hradec - Nová Bystřice.
Práce zahrnující období (1880)1890-1897 ve vývoji zmíněné úzkorozchodné dráhy. Základní technický popis dráhy v době otevření. (2.2.2004)
Neuskutečněný projekt: Nová Bystřice - Litschau.
Dráhy Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Gmünd - Litschau se po otevření k sobě přiblížily na 14 km. K propojení však nikdy nedošlo. (2.2.2004)
Vedlejší (regionální dráhy) - problémy vzniku.
Výstavba místních drah byla fenoménem přelomu 19. a 20. století. Jak k ní došlo a jak si takové dráhy stály ekonomicky. (3.2.2004)
  Použití údajů z tohoto webu pro Vaši potřebu (©)
Poslední aktualizace:
Nahoru