Nabídka na dodávku kotle od firmy F.X.Komarek.
(Národní archiv, fond Zemský výbor - železniční oddělení)